FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Vragen en antwoorden

De NBVN is een jonge vereniging. Ondanks ons korte bestaan zijn wij in de afgelopen weken overspoeld met reacties, vragen en suggesties. Daar zijn wij heel blij mee, en we moedigen u aan ons scherp te houden, want de NBVN moet het van actief lidmaatschap hebben. Samen maken we deze vereniging sterk voor de uitdagingen binnen het Nederlandse Notariaat. 

Wij hebben de meest gestelde vragen en antwoorden onderstaand voor u samengevat.

 Terug naar de thuispagina

 

 

Waarom zou ik lid worden van de NBVN?
 
Door lid te worden, draagt u bij aan een sterkere positie van de notarissen in Nederland. Hoe groter de vereniging wordt, des te slagvaardiger is zij in vertegenwoordiging van uw belangen. Gezamenlijk weten we  meer (bijeenkomsten etc.) en gezamenlijk werken we aan verbetering van ons imago (herstel, voorlichting etc.). Bij dit alles heeft uw notariskantoor en u als professional alle baat.
 
Waarom de NBVN? We hebben toch al de KNB?
 
De NBVN en KNB zijn twee verschillende organisaties. Beide organisaties zullen naar onze verwachting mogelijk in elkaars verlengde kunnen werken. De NBVN is een privaatrechtelijke vereniging en komt op voor de belangen van notarissen en kandidaat-notarissen. De KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) is een publiekrechtelijke organisatie met als belangrijkste taak de zorg voor een goede beroepsuitoefening.
 
Is NBVN gewoon een nieuwe naam voor “De Nieuwe Stempel”?
 
Nee.  De Nieuwe Stempel, was indertijd een logisch gevolg van de groeiende onvrede van notarissen over met name ontwikkelingen van het prijsbeleid. Met "De Nieuwe Stempel" werd duidelijk dat er een enorme behoefte bestond aan belangenbehartiging in bredere zin. De doelstelling van de NBVN was geboren. De NBVN heeft daarmee een veel breder aandachtsveld dan “De Nieuwe Stempel”.
 
Streeft de NBVN hetzelfde na als “De Nieuwe Stempel”?
 
Nee. De Nieuwe Stempel richtte zich vooral op de tarievendiscussie. De NBVN richt zich ondermeer op de rol en invloed van de KNB, de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, het notarieel pensioen en op het algehele imago van het notariaat. De NBVN leden bepalen deze aandachtsgebieden.

 

Hoe staat de NBVN in het prijsbeleid binnen het notariaat?
 
Neutraal. De NBVN kan notarissen helpen bij het bepalen van hun individuele prijsbeleid met een calculatieschema en een benchmark. Deze zijn beide NMa-proof. De NBVN wijst notarissen erop dat ze het vak van de notaris uithollen wanneer ze op of onder de kostprijs werken.
 
Is er sprake van commerciële belangen?
 
Nee. Het Bestuur bestaat uit bestuursleden met een gedegen achtergrond in verenigingen. Zij stellen hun kennis en ervaring ter beschikking aan de NBVN. Voor de dagelijkse gang van zaken is een verenigingsbureau aangesteld door het Bestuur, waarin tevens de rol van het algemeen secretariaat onder is gebracht. Het personeel van het verenigingsbureau ontvangt een vergoeding die past bij het niveau van en de tijdsbesteding aan de werkzaamheden.
 
Ik ben lid geweest van de Nieuwe Stempel maar heb bijna nooit wat vernomen. Kan datzelfde worden verwacht van de NBVN?
 
Nee. De "Nieuwe Stempel" werd opgericht op initiatief van een notaris. Deze vereniging trok echter dermate veel belangstelling dat niet alle taken door de oprichtster, naast haar drukke praktijk, konden worden gehonoreerd. Zodoende bleef ook de communicatie naar buiten tot een minimum beperkt. Bij de NBVN is dat anders, de NBVN heeft een part-time bemand verenigingsbureau. De NBVN communiceert op regelmatige basis.
 
 Terug naar de thuispagina

voor leden q & a workshops lid worden contact organisatie