FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Historie

Gedurende een flink aantal jaren was er al sprake van een groeiende onvrede onder notarissen en kandidaat-notarissen over de wijze waarop hun belangen slechts nauwelijks of niet werden behartigd.

De doelstelling van de NBVN was geboren. Op donderdag 27 mei 2010 werd de NBVN een feit als belangenvereniging voor het notariaat. Door lid te worden van de NBVN steunt u de goede zaak van uw belangenvertegenwoordiging en krijgt u een stem in de diverse onderwerpen.

 Terug naar de thuispagina

 

Bestuur

Binnen het Bestuur zijn de taken als volgt verdeeld:

VoorzitterMr. Anna de Vries

Anna is notaris te Ureterp. Anna is een van Nederlands meest bekende notarissen. Ze heeft zich in het recente verleden al eerder hard gemaakt voor belangenvertegenwoordiging van het notariaat middels haar toenmalige initiatief "De Nieuwe Stempel".

Binnen de organisatie van de NBVN vervult Anna meerdere rollen. Als voorzitter is Anna eindverantwoordelijk voor de NBVN en geeft zij leiding aan het bestuur. Tevens is zij "het gezicht" van de NBVN in vele persuitingen. Voor persinformatie kunt u contact opnemen met het verenigingsbureau.  

Penningmeester a/iIneke Vermeulen

Ineke is als geen ander bekend met het notariaat en de NBVN. Met haar werk vanuit haar administratiekantoor is zij nauw betrokken bij vele notarispraktijken in Nederland en heeft vele contacten binnen het Nederlandse Notariaat. Zodoende is hij zeer goed op de hoogte van wat er binnen notarispraktijken speelt. 

Binnen de organisatie van de NBVN is Ineke verantwoordelijk voor de administratie en financien.

Algemeen Secretaris: Emile Bakker

Emile Bakker is een van de mede-oprichters van de NBVN. In zijn dagelijkse leven adviseert hij kleine en middelgrote ondernemingen op het gebied van management en groeistrategie. Daarnaast is hij mede-initiatiefnemer en partner in een nationaal kennisinstituut voor leidinggevenden.

Binnen de organisatie van de NBVN verzorgt hij op parttime basis de leiding van het verenigingsbureau.

 

Wat wil de NBVN bereiken voor haar leden?

De NBVN wil primair een beter notariaat waarin de "stem" van notarissen en kandidaat notarissen beter naar voren komt. De primaire doelstelling is behartigen van belangen van beide groepen in de breedste zin des woords teneinde bij te dragen aan een groeiend en structureel beter notariaat.

Als afgeleide van deze primaire doelstelling noemen wij in zijn algemeenheid:

 - Het bewerkstelligen van een structureel beter notariaat (bijvoorbeeld een beter imago);

- Een betere belangenbehartiging richting politiek en KNB;

- Het oplossen van knelpunten zoals dit door notarissen en kandidaat notarissen wordt ervaren;

- Het verbeteren van regelgevingen en richtlijnen voor het notariaat;

- Het gemeenschappelijk inkopen van diensten teneinde gemeenschappelijke schaalvoordelen te behalen.

De NBVN is een daadkrachtige vereniging die tegelijkertijd de stem verwoordt van haar leden.

 

De algemene ledenvergadering (ALV) speelt bij dit alles een zeer belangrijke rol. De eerste ALV werd binnen enkele weken na oprichting georganiseerd. Tijdens deze ALV konden meer dan honderd deelnemers interactief vanuit de zaal stemmen over de primaire aandachtsgebieden van de NBVN. 

Voor de pers

Indien u op de perslijst van de NBVN wilt komen, kunt u zich hier inschrijven voor deze lijst. U ontvangt dan automatisch alle persberichten van de NBVN. 
 
Voor een vereniging als de NBVN is het belangrijk goed te communiceren via media. Als journalist kunt altijd contact met ons opnemen met een vraag of een verzoek tot een interview. Onze bestuursleden hebben op regelmatige basis de mogelijkheid interviews te geven, waarvoor afstemming met het verenigingsbureau is vereist. Door direct contact voor interviews met individuele bestuursleden op te nemen kunnen geen interviews worden geregeld.  
 
Onderstaand vindt u enkele foto's welke als illustratie kunnen worden gebruikt bij artikelen, tevens vindt u hier enkele artikelen welke over de NBVN zijn verschenen in de media. 
 

 Terug naar de thuispagina

voor leden q & a workshops lid worden contact organisatie