FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Voor leden:

Belangen

De NBVN behartigt de belangen van haar leden. De NBVN doet dit doordat zij voor het notariaat als geheel opkomt.
 
De onderwerpen waarvoor de NBVN zich hard maakt, worden door de leden gekozen. Zo richt en/of richtte de NBVN zich op pensioenen, beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, lobby en imago alsmede de rol van de KNB.
 
Terug naar de thuispagina

 

Kennis

Ook voor de individuele notaris of kandidaat notaris zet de NBVN zich in. Denk daarbij aan kennisoverdracht, kennisdeling of voorlichting. De NBVN heeft als doelstelling om het kennisniveau binnen het notariaat hoog te houden. Dat geldt voor kennis op vakinhoudelijk gebied maar ook op het vlak van vernieuwend ondernemen.

Kennisdeling gebeurt middels bijeenkomsten zoals ledenbijeenkomsten of kleinschalige workshops.

Bijeenkomsten en workshops voor Leden

De NBVN geeft gestalte aan kennisdeling door de NBVN Workshops. Dit  zijn intervisiebijeenkomsten waarvoor belangstellenden zich kunnen aanmelden. De workshops hebben als doelstelling om over en weer van elkaar te leren over steeds wisselende onderwerpen onder leiding van materiedeskundigen. De workshops worden op verschillende momenten gegeven.

Lid worden en contributie terugverdienen

Bent u notaris of kandidaat-notaris? Dan bent u van harte welkom om lid te worden van de NBVN.

Uw contributie verdient u terug met de waarde van KNB studiepunten door het volgen van de NBVN workshops. Deze zijn voor NBVN leden immers gratis.

Klik hier om lid te worden door het aanmeldingsformulier op te halen.

U kunt het formulier ingevuld per post, email of fax doen toekomen aan de NBVN. Wij registreren uw gegevens en u ontvangt van ons de bevestiging, inclusief een lidmaatschapsnummer en ledenactiviteiten.Tevens ontvangt u een factuur. 

Voor meer informatie over de hoogte van contributie en type leden verwijzen wij graag naar het aanmeldingsformulier.

Terug naar de thuispagina

voor leden q & a workshops lid worden contact organisatie