FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Welkom op de site van de NBVN

Op deze site treft u alle informatie aan over de NBVN, de Nederlandse Branche Vereniging Notariaat. Wij zijn een jonge vereniging die opkomt voor de belangen van notarissen en kandidaat notarissen. 
 
Wilt u dat wij ook opkomen voor uw belangen?
 
Bij lidmaatschap geldt: 
- U krijgt gratis workshops.
- Deze zijn samen goed voor meerdere studiepunten.
- Daarnaast geniet u inkoopvoordeel voor uw kantoor.
- Verdien zo uw lidmaatschapskosten direct terug.
 
Meldt u zich  hier aan.

 

 

  • Een voorstelronde van het bestuur: Algemeen Secretaris Emile Bakker
  • Een voorstelronde van het bestuur: Voorzitter Anna de Vries
  • Een voorstelronde van het bestuur: Penningmeester Marc van Rennes

De acties en activiteiten van de NBVN

De NBVN maakt zich hard voor een aantal door haar leden gekozen thema's. Deze betreffen ondermeer de discussie rondom pensioen, beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, prioriteiten voor lobbytrajecten en taken cq verantwoordelijkheden van de KNB.
 
Wij hielden enkele opiniepeilingen onder het notariaat en wij gebruiken de uitkomsten voor volgende stappen. Aan iedere peiling verleende maar liefst zo'n 700 (kandidaat)notarissen hun medewerking.
 
In relatie tot de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en pensioenen is het merendeel tegen een verplichte deelname aan deze voorzieningen. Het merendeel vindt tevens dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet gekoppeld moet zijn aan het pensioen. Er werd voorts duidelijk dat driekwart van de deelnemers voorstander is van vaste tarieven voor een deel van de notariele diensten.  

Tot slot heeft de NBVN najaar 2011 een opiniepeiling gehouden over de KNB. Steeds meer notarissen plaatsten hun vraagtekens over de KNB en haar activiteiten aan het adres van de NBVN. In december 2011 werd, mede op initiatief van de NBVN, de basis gelegd voor ‘Notaris voor Rechtszekerheid’. Het doel was herziening van het beleid en het takenpakket van de KNB, met als uiteindelijk oogmerk het behoud van de rechtszekerheid in Nederland. Dit heeft in april 2012 als eerste stap ondermeer geleid tot een nieuw KNB bestuur. 'Notaris voor Rechtszekerheid' is dientengevolge niet meer actief, maar de NBVN blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen en beoordelen.

Alle resultaten van de NBVN opiniepeilingen treft u hier aan.

Heeft u geen mail ontvangen voor deelname aan de NBVN opiniepeilingen? Laat uw mailadres bij ons achter via een mail aan bestuur@nbvn.nl.

NBVN Jaarbijeenkomst

Klik hier voor meer informatie over de NBVN Jaarbijeenkomst. Deze werd gehouden op dinsdag 9 oktober. Het thema was 'De notaris aan het roer.'.

Nieuw: inkoopvoordeel leden NBVN

Klik hier voor meer informatie over inkoopvoordeel voor leden van de NBVN, ondermeer notarieel aktepapier en duizenden andere kantoorartikelen. Ga voor directe toegang tot de leden inlogpagina naar de site nbvn.cib.nl .

Wist u dat...

...de NBVN is opgericht op verzoek van vele notarissen en kandidaat notarissen?
 
...de NBVN wordt geleid door mensen die dit belangenloos doen? 
 
...de NBVN op geen enkele manier is gelieerd aan commerciële activiteiten?
 
...de NBVN als één van de direct betrokkenen aan de wieg stond van notarisvoorrechtszekerheid.nl?
 
U kunt voor al uw vragen reageren via ons contactformulier of per telefoon 033-8080484 of via info@nbvn.nl.

opiniepeilingen nieuws q & a workshops lid worden contact